top of page

زمینه های تخصص 

در دنیایی که دائماً در حال تغییر است و با چالش هایی که در زندگی روزمره با آن مواجه هستید، وکیل همکار ممتاز شماست که به شیوه ای حرفه ای از منافع شما دفاع می کند.
 
دارا بودن آموزش حقوقی بسیار پیشرفته برای رعایت قوانین الزامی استاخلاقاستانداردهای بسیار سختگیرانه، تضمین شده توسط بیمه مسئولیت حرفه ای و تحت نظارت یک دستور حرفه ای، وکیل همچنین متعهد است که دائماً خود را بهبود بخشد تا به مشتریان خود کمک های با کیفیت ارائه دهد. 
 
Maître GASIMOV، که در وکلای استراسبورگ ثبت شده است، دارای تحصیلات حقوقی عمومی است و در زمینه های زیر مداخله می کند، از جمله:
 
قانون اداری​

من GASIMOV اغلب در زمینه حقوقی و دعاوی اداری مداخله می کند (تجدید نظر لطف، تجدید نظر سلسله مراتبی، تجدید نظر قضایی).

bottom of page